Privacybeleid

Privacybeleid Kaddour

We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van ons weet:

  • We verzamelen gegevens om je winkelervaring bij Kaddour nog beter op jouw wensen af te stemmen en zodra we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over.
  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen en waarom we dit doen
  • We wisselen je gegevens niet met derde partijen uit.
  • We respecteren dat jouw gegevens aan jou toebehoren. Je kan ons daarom altijd laten weten dat je niet langer toestemming geeft om jouw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze bewaren, is geheel volgens de Europese wet

Welke gegevens verzamelt Kaddour van jou?

  • Als je Kaddour member wordt, verzamelen we je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens).
  • Jouw Kaddour member account bevat ook informatie over wanneer en in welk filiaal je een aankoop hebt gedaan.
  • De gegevens worden veilig online opgeslagen, bij een externe dienstverlener die jouw gegevens niet zelfstandig mag bekijken, gebruiken, of doorgeven.

Aankoop in de winkel

Zodra je goederen afrekent worden je transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. We zijn het belastingtechnisch verplicht om details van iedere aankoop minstens zeven jaar te bewaren.

Wanneer je bij de kassa je Kaddour membercard laat scannen, koppelen we je transactiegegevens aan je Kaddour member account. Zo kunnen we eventuele kortingen toepassen.

We gebruiken aankoopgegevens om beter inzicht te krijgen in onze klanten en de manier waarop ze winkelen. Dit doen we om het aanbod in onze winkel te verbeteren. De gegevens voor deze analyses gebruiken we maandelijks voor bijvoorbeeld een nieuw assortiment voor onze klanten. Wanneer we ze niet meer nodig hebben, worden ze verwijderd.

Extra diensten aankopen

Wij bieden extra diensten aan om je te helpen omtrent bepaalde eetgelegenheden. Je kan bijvoorbeeld door ons een barbecue laten installeren en runnen, of je aangekochte producten thuis laten bezorgen.

Als je een dienst koopt, registreren we een aantal gegevens van je. Zo hebben we je adresgegevens nodig, zodat we bij je langs kunnen komen om de dienst te leveren. Tevens registreren we je emailadres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van de planning of om jou te vragen of de dienst naar wens is verlopen. Deze gegevens delen we niet met externe dienstverleners, want we hebben een interne transportservice.

De gegevens over je aankoop bewaren we ook om eventuele vragen of klachten over de dienst te kunnen beantwoorden. Lees hier over contact met onze klantenservice.

Koppelen aankoopgegevens

Als je Kaddour memberlid bent, of je hebt je aangemeld voor de Kaddour nieuwsbrief, dan koppelen we gegevens die we van je ontvangen aan het Kaddour member account. Op deze manier leren we je beter kennen en kunnen we onze communicatie naar jou afstemmen op jouw interesses.

Op welke ‘rechtsgronden’ verwerken wij jouw gegevens?

Wij verwerken jouw gegevens omdat wij dit nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst met jou, ofwel met jouw toestemming. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven. In individuele gevallen zouden wij genoodzaakt kunnen zijn om jouw gegevens te verwerken, omdat dit noodzakelijk is voor jouw vitale belang of dat van een ander (bijvoorbeeld als jij of je kind zich bezeert bij ons en we jouw gegevens moeten doorgeven aan het ambulancepersoneel).

Heb je vragen of klachten?

Heb je vragen over je gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kan je contact opnemen met de klantenservice via Facebook, email, post, of telefoon

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we je gegevens gebruiken of hoe we op je privacy gerelateerde vragen reageren, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je gegevens wijzigen of wissen

Als je graag wilt weten welke gegevens we van je hebben, kan je dat aan ons vragen via Facebook, email, of de telefoon. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor je wijzigen. Gegevens van je Kaddour member account kan je bovendien altijd zelf aanpassen.

Ook kan je ons vragen je gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als je eerder toestemming hebt gegeven, kan je deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor je al toestemming had gegeven.

Sommige gegevens kan je van ons meekrijgen in een gebruikelijk format. Dat geldt voor elektronische gegevens die je zelf aan ons hebt doorgegeven, gegevens die je bij ons hebt aangemaakt en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met je zijn aangegaan of waarvoor je toestemming hebt gegeven.

In sommige gevallen mogen we je verzoek weigeren, bijvoorbeeld als je ons vraagt je gegevens te wissen, maar we die nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoor je dat zo snel mogelijk van ons.1. Wie is de verwerking verantwoordelijke voor het gebruik van mijn gegevens en hoe kan ik contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Kaddour?

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Kaddour Puur & Eerlijk Vlees B.V. Gentiaanstraat 13 1031 AE Amsterdam info@slagerijkaddour.nl

Indien je vragen heeft over het gebruik van jouw gegevens kan je contact opnemen via: info@slagerijkaddour.nl o.v.v. Vraag over persoonsgegevens

2. Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor een functionerende website en het uitvoeren van onze activiteiten. Dat doen we bijvoorbeeld wanneer je registreert op onze website of inlogt op een bestaand account of wanneer je producten bestelt. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt. Als het gebruik van je gegevens op grond van de wet niet zonder jouw toestemming is toegestaan, vragen we altijd vooraf toestemming voor het gebruik van je gegevens.Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

▪ De uitvoering van overeenkomsten met jou

▪ Voor het relatiebeheer

▪ Het doen van gerichte marketingacties

▪ Product- en dienstontwikkelingen

▪ Het uitvoeren van analyses en marktonderzoek

▪ Het nakomen van wettelijke verplichtingen

▪ Klantenservice

▪ Voor het plaatsen van productreviews

▪ Bescherming van onze eigendommen en fraudebestrijding

3. Op welk wettelijk grond mogen we jouw gegevens verwerken?

We mogen jouw persoonsgegeven verwerken omdat:

▪ De verwerking van de meeste persoonsgegevens die we gebruiken noodzakelijk is om onze overeenkomst met je na te komen, bijv. wanneer je een product koopt hebben wij jouw naam en adres nodig.

▪ Het gebruik noodzakelijk is om een wettelijke verplichting voor ons na te komen, bijvoorbeeld voor de nakoming van fiscale verplichtingen;

▪ Je in sommige gevallen uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor het gebruik van je gegevens;

▪ Het gebruik noodzakelijk is om het gerechtvaardigde belang van ons of een andere partij te behartigen, bijvoorbeeld bij de inschakeling van dienstverleners in verband met de verwerking in opdracht, zoals pakketdiensten, de uitvoering van statistische onderzoeken en analyse, registraties van aanmeldprocedures en het gebruik van beveiligingsmiddelen. Ons belang is om onze producten en diensten op een efficiënte, gebruiksvriendelijke, aansprekende en veilige wijze aan te bieden en de beveiliging van onze eigendommen;

▪ Het gebruik van je gegevens in sommige gevallen noodzakelijk is om jouw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen, bijvoorbeeld als je onwel wordt bij het bezoek van onze winkels.

4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

De veiligheid van jouw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken, worden in het bijzonder tot geheimhouding van de gegevens verplicht en moeten zich daaraan houden.

Ter bescherming van jouw persoonsgegevens worden deze versleuteld verzonden; voor de communicatie via jouw internetbrowser gebruiken wij bijvoorbeeld SSL=secure socket layer. Dat kan je herkennen aan het slot symbool dat jouw browser bij een SSL-verbinding laat zien.

5. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze gekregen hebben of voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Wat doen jullie met de gegevens die die jullie verkrijgen bij het opnemen van contact, jouw registratie of jouw bestelling als gast?

a) Contact Opname

Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via Facebook, worden de door jou opgegeven gegevens door ons opgeslagen om jouw vragen te kunnen beantwoorden. De gegevens die in dit verband worden verstrekt, wissen wij wanneer de betreffende conversatie met jou is beëindigd en de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd. Anderzijds, kunnen wij deze berichten ook bewaren voor trainingsdoeleinden.

b) Registratie

Op onze website bieden wij je de mogelijkheid je te registreren door het verstrekken van jouw persoonsgegevens. De verwerking in dit geval noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bij een bestelling hebben wij, afhankelijk van het specifieke geval, bepaalde gegevens nodig voor de uitvoering van het contract (zoals naam, leverings- en factuuradres en e-mailadres) evenals gegevens over het door jou gekozen betaalmiddel. Daarnaast hebben wij jouw gegevens nodig voor het bijhouden van ons klantenbestand, zodat daarin alleen juiste gegevens worden opgeslagen. Om tikfouten te voorkomen en om te kunnen garanderen dat de door jou bestelde artikelen ook bij jou aankomen, controleren wij bij het invullen de volledigheid en juistheid van jouw adres. We verwijderen de meeste gegevens binnen twee jaar na de uitvoering van de bestelling, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn om de gegevens langer te bewaren en om aan onze wettelijke bewaarplicht te voldoen.

c) Diversen

Wij kunnen jouw gegevens ook opslaan indien de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van een gerechtvaardigd belang. Wij kunnen bijvoorbeeld jouw persoonsgegevens en technische informatie opslaan voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze website te voorkomen of vervolgen, bijv. voor de handhaving van de gegevensbeveiliging bij aanvallen op onze IT-systemen. Dit kan ook gebeuren op basis van bevelen van overheidsinstanties of rechtbanken, voor zover we daartoe wettelijk verplicht zijn, en ook om onze rechten en belangen te beschermen en een juridische verdediging van onze kant mogelijk te maken.

9. Wie hebben er toegang tot mijn gegevens en aan welke derden verstrekken jullie mijn gegevens?

Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk zijn voor medewerkers van Kaddour als dat voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het produceren of leveren of van jouw bestelling.

10. Welke rechten heb je in verband met jullie gebruik van jouw gegevens?

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met jouw gegevens om gaan. Met deze privacyverklaring proberen we duidelijkheid en transparantie te bieden. Heb je desondanks nog vragen over de manier waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op (per mail; info@slagerijkaddour.nl o.v.v. vraag over persoonsgegevens of via het contactformulier op de website).

Indien je een online account hebt, dan kan je via jouw account het gebruik van je gegevens voor verschillende kanalen zelf beheren. Let er daarbij wel op dat na het wissen van jouw gegevens ook de aanbiedingen van onze projectpartners via onze website niet meer tot jouw beschikking staan. Bewaar daarom jouw gegevens zelf goed voordat je een verzoek tot wissen indient. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist, maar beperkt om gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.Welke rechten heb je?

a) Recht op inzage

Je hebt het recht om informatie op te vragen over de over jouw persoon opgeslagen persoonsgegevens.

b) Recht op correctie

Je hebt het recht om jouw gegevens te laten corrigeren of aan te laten vullen.

c) Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens te verzoeken, voor zover de juistheid van de gegevens door jou wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, je echter het wissen daarvan afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar jij die nog nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

d) Recht op wissen

Je hebt het recht om te eisen dat jouw door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, tenzij de bewaring van de gegevens noodzakelijk is voor de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van informatie, de naleving van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang, voor het doen gelden of verdedigen tegen rechtsvorderingen of voor de uitoefening van wettelijke rechten.

e) Recht op informatie

Indien u uw recht op rectificatie, wissen of beperking van de verwerking hebt doen gelden, zullen wij alle ontvangers van jouw persoonsgegevens op de hoogte stellen van de wijze waarop deze gegevens zijn gecorrigeerd, gewist of nu aan beperkingen van de verwerking zijn onderworpen, tenzij dit onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om persoonsgegevens die je ter beschikking aan ons hebt gesteld, aan jezelf of aan een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format. Voor zover je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dat slechts indien dat technisch uitvoerbaar is.

g) Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens.

h) Herroepingsrecht van gegeven toestemming

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor het verzamelen van gegevens met toekomstige werking in te trekken. Wij hopen dat je begrijpt dat het om technische redenen enige tijd kan duren om de intrekking te verwerken en dat je gedurende deze tijd berichten van ons kunt blijven ontvangen.

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, wil je de gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen of van één je andere rechten gebruik te maken, dan kan je via info@slagerijkaddour.nl o.v.v. Verzoek persoonsgegevens een dergelijk verzoek doen.

Voor jouw eigen bescherming behouden wij ons het recht voor, bij een verzoek nadere informatie te vragen, die voor de bevestiging van jouw identiteit noodzakelijk is en indien identificatie niet mogelijk is, om de behandeling van jouw aanvraag af te wijzen.